Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Pri prvom pohľade na šifru si môžeme všimnúť, že obrázky nie sú príliš konkrétne. Pravdepodobne teda pôjde o nejaké asociácie, nie gúglenie. Zároveň spôsob umiestnenia a prekrývania sa obrázkov je dosť náhodný (autor by povedal estetický), ale môžeme si všimnúť, že tvoria šesť skupín rozmiestnených na mriežke 3 krát 2. Malá pomôcka v našej hlave nám šepká, že to môže byť Braille.

Ak sme aj hneď neprišli k úvahe o rozmiestnení, môžeme si skúsiť obrázky postupne pomenovať. Prekvapivo sa nám stane, že niektoré pomenovania - napríklad matka alebo koruna – použijeme viackrát. To nemôže byť náhoda - a naozaj, hoci obrázkov je veľa, všetky sa dajú pomenovať šiestimi slovami:

  • koruna – 1 sk, koruna stromu, korona (vírus), koruna na hlave
  • matka – matka s dieťaťom na druhej polovici slovenskej koruny, tehotná žena, matka ako súčiastka pasujúca ku skrutke, Matka Tereza
  • mesiac – mesiac na oblohe, mesiac v kalendári
  • oko – obyčajné ľudské oko, oko na pančuche (diera), mastné oko v polievke, oko Saurona
  • vlna – morská vlna, kocka vlny z minecraftu, vlna bezdrôtového signálu (wifi)
  • zámok – zámok na bicykel, Bojnický zámok

V každom bode Braillovej mriežky sa nachádza najviac jeden obrázok s konkrétnym menom, čo nám potvrdzuje, že z pozícii, kde sa nachádzajú, potrebujeme vyrobiť písmenká. Potom už ich stačí len zoradiť. Keďže obrázky majú ako jednoznačnú vlasnosť slová, ktorými sme ich pomenovali, ponúka sa zoradiť tieto slová podľa abecedy (tak, ako sú aj uvedené v zozname). Dostaneme heslo ZVITOK.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.