Riešenie s nápovedami do: 27. marec 2023 23:59
1 deň
Nápovedy boli zverejnené. Ešte stále môžete odovzdávať vaše riešenia, ale dostanete za ne len čiastočné body.

Zoznam úloh

# Úloha Kategória Max. body
1. Úplný strop Suši-Cíferský-cech Suši-Agát popis: 6
2. Štvorčeková Suši-Cíferský-cech Suši-Agát popis: 6
3. Pohľad z okna Suši-Cíferský-cech Suši-Agát popis: 6
4. Nora ale analoj Suši-Cíferský-cech Suši-Blýskavica Suši-Agát popis: 6
5. Počty pre Teba Suši-Cíferský-cech Suši-Blýskavica Suši-Agát popis: 6
6. Supermarket Suši-Agát Suši-Cíferský-cech Suši-Blýskavica popis: 6
7. Stopová Suši-Cíferský-cech Suši-Blýskavica Suši-Agát popis: 6
8. Paródia Suši-Cíferský-cech Suši-Blýskavica Suši-Agát popis: 6

Archív zadaní