Zadanie

\[ \begin{aligned} &4 &&22 &&5 &&3 &&3 &&= &&74&&\\ &8 &&15 &&2 &&5 && &&= &&110&&\\ &3 &&3 &&3 &&3 &&8 &&= &&73&&\\ &12 &&6 &&5 &&10 &&8 &&= &&-36&&\\ &4 &&1 &&3 &&5 && &&= &&60&&\\ &14 &&26 && && && &&= &&-12&&\\ &2 &&56 &&2 &&3 &&7 &&= &&70&&\\ &5 &&22 &&1 &&4 &&3 &&= &&97&&\\ &120 &&5 && && && &&= &&600&&\\ &100 &&25 &&2 &&7 &&6 &&= &&8&&\\ &1 &&100 &&22 &&5 &&12 &&= &&18&&\\ &3 &&20 &&5 &&1 && &&= &&55&&\\ &8 &&3 && && && &&= &&24&&\\ &53 &&4 &&20 &&9 &&8 &&= &&-99&& \end{aligned} \]

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Šifra obsahuje na každom riadku čísla, medzi ktorými sú výrazné medzery, a potom znamienko rovná sa a nejaký výsledok. Je teda zrejmé, že ako prvé treba doplniť ostatné matematické znamienka tak, aby výsledky sedeli.

Popri dopĺňaní však už môžeme začať tušiť, na čo to vlastne celé robíme - do príkladov totiž podozrivo presne pasujú len znamienka mínus a krát. Keď si toto uvedomíme, doplnenie správnych znamienok už zvládneme úplne bez problémov.

Čo teda so znamienkami ďalej robiť? V každom riadku sa nachádzajú v počte jedna až štyri. Spolu s ich tvarom nám to napovedá morzeovku. A naozaj, keď prečítame jednotlivé písmenká, dostaneme medzitajničku PRVY STLPEC PREC.

Tá nám vraví… aby sme zmazali prvý stĺpec.

Potom ale výsledky prestanú dávať zmysel. Môžeme to napraviť tak, že ich skúsime znovu prepočítať. Výsledkom sú relatívne malé čísla, najväčšie má hodnotu 26, všetky sú kladné. Tie by sme mohli skúsiť previesť priamo na písmená abecedy. A to naozaj funguje, po prevedení na písmená dostaneme správu HESLO ZNIE HROCH.

Pri odstraňovaní prvého stĺpca máme dve možnosti, čo spraviť s prvými znamienkami. Môžeme ich vymazať, alebo nechať mínusy na mieste. Pokiaľ ich tam ale necháme, veľa čísel bude vychádzať záporných. Okrem toho rozhodne nedáva zmysel nechať na začiatku riadkov znamienka krát, preto by sme nemali nechať ani mínus. V najhoršom prípade stále vieme skúsiť obe možnosti, a zistiť, že len prvá vedie k riešeniu.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.