Zadanie

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Šifra pozostáva z mnohých riadkov. V každom okrem posledného sú tri obrázky. V poslednom riadku ich je päť.

Poďme si teda obrázky pomenovať. Vidíme napríklad balón, kotlík, bombu, oponu, teplomer či rôzne druhy mostíkov. Obzvlášť zvláštnym je obrázok s truhlicou pokladu, ktorá sa nachádza na jazere. Čo by to mohlo znamenať? Čo tak kniha Poklad na striebornom jazere? Okrem toho tu máme logo prehliadaču Google Chrome. Ich spoločnou vlastnosťou je, že majú v názve nejaký chemický prvok. Môžeme teda skúsiť pokračovať. Teplomer môže byť ortuťový, bomba môže byť vodíková, balón héliový, kotlík býva medený. Opona môže byť o niečo tvrdší oriešok, ale ide o ustálené slovné spojenie železná opona. Keď už vieme, čo hľadáme, ľahko odhalíme aj zlaté prasa či uhlíkovú stopu.

Naozaj, ku každému popisu obrázku vieme priradiť prídavné meno odvodené od nejakého chemického prvku (alebo sa naň výrazne podobá) a dostaneme tak ustálené alebo známe slovné spojenie.

Slovné spojenia, ktoré dostaneme, sú nasledovné:

cínový vojačik (Sn) héliový balónik (He) neónová lampa (Ne)
figa borová – bór (B) hliníková fólia (Al) Poklad na striebornom jazere (Ag)
vodíková bomba (H) Wolfram Alpha (W) zlatá horúčka (Au)
zlaté prasa (Au) ortuťový teplomer (Hg) röntgenový lúč (Rg)
neónová lampa (Ne) uhlíková stopa (C) hliníková fólia (Al)
Zlatá studňa (Au) Wolfram Alpha (W) vodíkový mostík (H)
medený kotlík (Cu) železná košeľa (Fe) röntgenový lúč (Rg)
rádiová vlna – rádium (Ra) röntgenový lúč (Rg) Zlatý bažant (Au)
Poklad na striebornom jazere (Ag) ortuťový teplomer (Hg) kyslíková maska (O)
röntgenový lúč (Rg) železná košeľa (Fe) Google Chrome (Cr)
Google Chrome (Cr) osminová nota – osmium (Os) železná košeľa (Fe)
cínový vojačik (Sn) uhlíková stopa (C) hliníková fólia (Al)
uhlíková stopa (C) hliníková fólia (Al) Poklad na striebornom jazere (Ag)
neónová lampa (Ne) héliový balónik (He) cínový vojačik (Sn)
zlatý rez (Au) röntgenový lúč (Rg) železná opona (Fe)
Poklad na striebornom jazere (Ag) hliníková fólia (Al) figa borová – bór (B)
kyslíková maska (O) röntgenový lúč (Rg) železná opona (Fe)
vodíkový mostík (H) uhlíková stopa (C) kyslíková maska (O) kyslíková maska (O) vodíkový mostík (H)

Obrázky väčšinou neznázorňujú celé slovné spojenie. Dôležité je, že k pomenovaniu obrázka sa dá pridať prídavné meno na získanie slovného spojenia (niektoré fólie na obrázkoch nie sú hliníkové, teplomery nie sú ortuťové či masky nie sú kyslíkové).

Z každého riadku máme trojicu prvkov, vyznačíme si ich teda v periodickej tabuľke prvkov. Všetky smery medzi prvkami susediacimi v rámci riadku sú buď vodorovné, zvislé, alebo presne diagonálne. To nás môže naviesť na to, aby sme ich prečítali ako vlajkovú abecedu (semafor), pričom prostredný prvok je v strede vlajky.

Dostaneme tak medzitajničku AKÝ HMYZ PÚŠŤA LÁTKU.

Teraz je čas využiť posledný riadok. Prvkov je päť, takže nevieme použiť vlajkovú abecedu. Namiesto toho vezmeme priamo jednotlivé prvky, ktoré nám dávajú HCOOH. To je vzorec kyseliny mravčej, ktorú produkujú mravce a je súčasťou ich jedov.

Správne heslo je teda MRAVEC.

Feedback

Venuj tejto šifre ešte prosím pár minút a zanechaj nám na ňu spätnú väzbu. Aj vďaka nej vieme, čo bolo super a čo sa nám až tak nevydarilo a v budúcnosti šifry v Suši zlepšovať.

Google Form

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.