# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5
1. Jozef Rajník12 FMFI UK 55 6 6 6 6 6 30
Viktor Balan4 GAMČA 20 6 6 6 6 6 30
Lukáš Gáborik5 FMFI UK 18 6 6 6 6 6 30
Matej Zigo3 ŠpMNDaG 7 6 6 6 6 6 30
Ela Vojtková4 GAMČA 54 6 6 6 6 6 30
Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 6 6 6 6 6 6 30
Jakub Šošovička3 SZScenada 14 6 6 6 6 6 30
Matúš Pokorný9zš GAMČA 0 6 6 6 6 6 30
Matej Bachniček9zš ŠpMNDaG 5 6 6 6 6 6 30
Matouš Šafránek4 gymkepler 6 6 6 6 6 6 30
11. Matej Haverlík4 GJH 19 6 6 4 6 4 26
Matúš Duchyňa3 GAMČA 9 6 6 4 6 4 26
13. Matúš Hladký4 ŠpMNDaG 5 6 6 4 4 4 24
Nela Ďanovská4 ŠpMNDaG 4 6 6 4 4 4 24
Soňa Vasiľová1 GPUK 3 6 6 6 6 24
16. Alžbeta Kováčová2 GJH 0 6 6 4 2 4 22
Matej Vinc9zš zsdumbb 0 2 2 6 6 6 22
18. Pavol Pivko4 GAMČA 4 6 6 4 2 2 20
19. Berta Papulová4 GAMČA 0 6 6 6 18
20. Miriam Haverlíková2 Iná škola 0 6 6 4 16
21. Marek Murin10 FMFI UK 44 6 6 12
Martin Štěpánek3 GJH 15 6 6 12
Martin Belluš3 GAMČA 25 6 6 0 12
Magdaléna Bečková8 FMFI UK 0 6 6 12
Michaela Kontrišová1 GJH 0 6 6 12
Marek Majerik2 GAMČA 8 6 2 2 2 12
Katarína Gersová1 GJH 5 6 6 12
28. Natália Banasová2 GPiešť 1 4 4 8
29. Jakub Skaloš4 ŠpMNDaG 10 6 6
Stanislav Bezák3 ŠpMNDaG 41 6 6
Erik Tóth3 GJH 20 6 6
Filip Jay Doba3 ŠpMNDaG 38 6 0 6
Ján Plachý4 GPriev 1 6 6
Peter Beňo3 GLevic 0 6 0 0 6
35. Štefan Vašak3 GPošKE 5 0 0
# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5
1. Matej Zigo3 ŠpMNDaG 7 6 6 6 6 6 30
Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 6 6 6 6 6 6 30
Matúš Pokorný9zš GAMČA 0 6 6 6 6 6 30
Matej Bachniček9zš ŠpMNDaG 5 6 6 6 6 6 30
Matouš Šafránek4 gymkepler 6 6 6 6 6 6 30
6. Matúš Hladký4 ŠpMNDaG 5 6 6 4 4 4 24
Nela Ďanovská4 ŠpMNDaG 4 6 6 4 4 4 24
Soňa Vasiľová1 GPUK 3 6 6 6 6 24
9. Alžbeta Kováčová2 GJH 0 6 6 4 2 4 22
Matej Vinc9zš zsdumbb 0 2 2 6 6 6 22
11. Pavol Pivko4 GAMČA 4 6 6 4 2 2 20
12. Berta Papulová4 GAMČA 0 6 6 6 18
13. Miriam Haverlíková2 Iná škola 0 6 6 4 16
14. Michaela Kontrišová1 GJH 0 6 6 12
Marek Majerik2 GAMČA 8 6 2 2 2 12
Katarína Gersová1 GJH 5 6 6 12
17. Natália Banasová2 GPiešť 1 4 4 8
18. Ján Plachý4 GPriev 1 6 6
Peter Beňo3 GLevic 0 6 0 0 6
20. Štefan Vašak3 GPošKE 5 0 0
# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5
1. Viktor Balan4 GAMČA 20 6 6 6 6 6 30
Matej Zigo3 ŠpMNDaG 7 6 6 6 6 6 30
Ela Vojtková4 GAMČA 54 6 6 6 6 6 30
Jakub Šošovička3 SZScenada 14 6 6 6 6 6 30
Matúš Pokorný9zš GAMČA 0 6 6 6 6 6 30
Matej Bachniček9zš ŠpMNDaG 5 6 6 6 6 6 30
Matouš Šafránek4 gymkepler 6 6 6 6 6 6 30
8. Matej Haverlík4 GJH 19 6 6 4 6 4 26
Matúš Duchyňa3 GAMČA 9 6 6 4 6 4 26
10. Matúš Hladký4 ŠpMNDaG 5 6 6 4 4 4 24
Nela Ďanovská4 ŠpMNDaG 4 6 6 4 4 4 24
Soňa Vasiľová1 GPUK 3 6 6 6 6 24
13. Pavol Pivko4 GAMČA 4 6 6 4 2 2 20
14. Berta Papulová4 GAMČA 0 6 6 6 18
15. Miriam Haverlíková2 Iná škola 0 6 6 4 16
16. Martin Štěpánek3 GJH 15 6 6 12
Martin Belluš3 GAMČA 25 6 6 0 12
Marek Majerik2 GAMČA 8 6 2 2 2 12
Katarína Gersová1 GJH 5 6 6 12
20. Natália Banasová2 GPiešť 1 4 4 8
21. Jakub Skaloš4 ŠpMNDaG 10 6 6
Stanislav Bezák3 ŠpMNDaG 41 6 6
Erik Tóth3 GJH 20 6 6
Filip Jay Doba3 ŠpMNDaG 38 6 0 6
Ján Plachý4 GPriev 1 6 6
Peter Beňo3 GLevic 0 6 0 0 6

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní