# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5
1. Jakub Šošovička4 SZScenada 42 6 6 6 6 6 30
Matúš Pokorný1 GAMČA 15 6 6 6 6 6 30
3. Michal Urban4 GAMČA 38 6 4 6 4 6 26
Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 5 6 4 6 4 6 26
Matej Bachniček1 ŠpMNDaG 15 6 4 6 4 6 26
Lenka Juranová2 gymkepler 27 6 6 6 2 6 26
7. Martin Štěpánek4 GJH 47 6 6 6 6 24
Martin Belluš4 GAMČA 64 6 6 6 6 24
Sara Gašparová4 GAMČA 13 6 6 6 6 24
Šimon Borovský2 GAMČA 4 6 6 6 6 24
Katarína Gersová2 GJH 17 6 6 6 6 24
Nina Bendulová2 GJH 3 6 6 6 6 24
13. Martina Gaňová4 GBAS 22 6 2 6 4 4 22
14. Alžbeta Klimentová3 GPošKE 17 6 6 6 18
Simona Šimočková3 GĽŠTN 14 6 6 6 18
Michal Tomaga2 GJH 2 6 6 6 18
17. Peter Kumančík3 GAMČA 14 6 0 6 4 16
Michaela Kontrišová2 GJH 7 6 6 4 16
Soňa Vasiľová2 GPUK 24 6 6 4 16
Sofia Djurbová2 GJH 7 6 6 4 16
Peter Beňo4 GAV 12 6 4 6 0 16
22. Michaela Vicáňová3 GJH 10 6 4 4 14
Tereza Spustová2 GPUK 6 6 6 2 14
24. Miriam Haverlíková3 Iná škola 11 6 6 12
Matúš Pálka4 GAMČA 3 6 6 12
Magdaléna Bečková9 FMFI UK 12 6 6 12
Teo Višňovský9zš ŠpMNDaG 0 6 6 0 12
Zuzana Trenčanská1 GAMČA 3 6 6 12
Patrícia Molčanová9zš ŠpMNDaG 0 6 6 12
Nina Vážna9zš ŠpMNDaG 0 6 6 12
31. Stanislav Bezák4 ŠpMNDaG 54 4 6 10
Adam Daniel Donoval9zš ŠpMNDaG 0 6 4 0 10
33. Roman Žitňanský3 ŠpMNDaG 6 4 4 8
Tomáš Zuzík8zš zsdubova 0 6 0 2 8
35. Oliver Lago5 MFF CUNI 15 6 6
Jozef Smolár2 GNám 13 6 6
Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 8 6 6
Tomáš Kubrický2 GPošKE 3 4 2 6
Adam Džavoronok4 GPošKE 17 6 6
Peter Deván4 ŠpMNDaG 12 6 6
Laura Skalošová3 ŠpMNDaG 10 6 6
Marek Majerik3 GAMČA 17 6 6
43. Lucia Kleščová2 GPošKE 6 4 1 5
44. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 24 4 4
Veronika Plachá3 GPriev 15 4 0 4
Jakub Krivošík2 GJH 2 4 4
Tomáš Kodaj1 GAMČA 0 4 4
Miroslav Bugár3 Iná škola 0 4 4
49. Viliam Gottweis1 GAMČA 3 0 0
Ján Plachý5 GPriev 16 0 0
Alica Cimráková2 GBAS 33 0 0
Matúš Jonaštík3 GAMČA 2 0 0
Martina Mladá2 GMalac 10 0 0 0
# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5
1. Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 5 6 4 6 4 6 26
2. Šimon Borovský2 GAMČA 4 6 6 6 6 24
Nina Bendulová2 GJH 3 6 6 6 6 24
4. Michal Tomaga2 GJH 2 6 6 6 18
5. Michaela Kontrišová2 GJH 7 6 6 4 16
Sofia Djurbová2 GJH 7 6 6 4 16
7. Tereza Spustová2 GPUK 6 6 6 2 14
8. Matúš Pálka4 GAMČA 3 6 6 12
Teo Višňovský9zš ŠpMNDaG 0 6 6 0 12
Zuzana Trenčanská1 GAMČA 3 6 6 12
Patrícia Molčanová9zš ŠpMNDaG 0 6 6 12
Nina Vážna9zš ŠpMNDaG 0 6 6 12
13. Adam Daniel Donoval9zš ŠpMNDaG 0 6 4 0 10
14. Roman Žitňanský3 ŠpMNDaG 6 4 4 8
Tomáš Zuzík8zš zsdubova 0 6 0 2 8
16. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 8 6 6
Tomáš Kubrický2 GPošKE 3 4 2 6
18. Lucia Kleščová2 GPošKE 6 4 1 5
19. Jakub Krivošík2 GJH 2 4 4
Tomáš Kodaj1 GAMČA 0 4 4
Miroslav Bugár3 Iná škola 0 4 4
22. Viliam Gottweis1 GAMČA 3 0 0
Matúš Jonaštík3 GAMČA 2 0 0
# Meno: R. Škola B.S. 1 2 3 4 5
1. Jakub Šošovička4 SZScenada 42 6 6 6 6 6 30
Matúš Pokorný1 GAMČA 15 6 6 6 6 6 30
3. Michal Urban4 GAMČA 38 6 4 6 4 6 26
Matej Bachniček1 ŠpMNDaG 15 6 4 6 4 6 26
Lenka Juranová2 gymkepler 27 6 6 6 2 6 26
6. Martin Štěpánek4 GJH 47 6 6 6 6 24
Martin Belluš4 GAMČA 64 6 6 6 6 24
Sara Gašparová4 GAMČA 13 6 6 6 6 24
Katarína Gersová2 GJH 17 6 6 6 6 24
10. Martina Gaňová4 GBAS 22 6 2 6 4 4 22
11. Alžbeta Klimentová3 GPošKE 17 6 6 6 18
Simona Šimočková3 GĽŠTN 14 6 6 6 18
13. Peter Kumančík3 GAMČA 14 6 0 6 4 16
Soňa Vasiľová2 GPUK 24 6 6 4 16
Peter Beňo4 GAV 12 6 4 6 0 16
16. Michaela Vicáňová3 GJH 10 6 4 4 14
17. Miriam Haverlíková3 Iná škola 11 6 6 12
18. Stanislav Bezák4 ŠpMNDaG 54 4 6 10
19. Jozef Smolár2 GNám 13 6 6
Adam Džavoronok4 GPošKE 17 6 6
Peter Deván4 ŠpMNDaG 12 6 6
Laura Skalošová3 ŠpMNDaG 10 6 6
Marek Majerik3 GAMČA 17 6 6
24. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 24 4 4
Veronika Plachá3 GPriev 15 4 0 4
26. Alica Cimráková2 GBAS 33 0 0
Martina Mladá2 GMalac 10 0 0 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní